Smart Grid Monitor

Smart Grid Monitor

Wat gebeurt er op de stroompunten in de publieke ruimte? SBPF helpt gemeenten om grip te krijgen op dit vraagstuk.
Door punten in beheer over te nemen krijgt SBPF de mogelijkheid om 24/7 te monitoren wat er gebeurt op deze stroompunten. Middels een geavanceerde tool wordt waardevolle informatie verzameld:
• op welk gemiddeld vermogen rendeert een stroompunt?
• welke pieken worden geregistreerd en hoe zijn deze pieken het best op te vangen?
• kan een stroompunt op- of afgewaardeerd worden?
• wat is de total cost of ownership?
• welke condities dienen er gesteld te worden aan het gebruik door derden van een stroompunt?

Deze informatie geeft SBPF de mogelijkheid om de gemeenten waardevolle adviezen te geven waarmee besparingen gerealiseerd
kunnen worden zoals:

• vastrechtoptimalisatie
• besparing in energiebelasting
• de juiste keuze in hardware
• Peak Shaving (met behulp van accu’s)
• mogelijk combinatiegebruik om kosten te besparen, bijvoorbeeld een stroompunt voor een ‘foodtruck’ combineren met een autolaadpaal