Ontzorging

Transparant en klaar voor de toekomst

Door de exploitatie samen op te pakken met SBPF kan een gemeente optimaal voorzien in de vraag en wordt een potentieel verdienmodel binnen de gemeente gehouden. SBPF beheert de geldstromen en reserveert eventuele winst in een revolverend fonds. Gemeenten kunnen deze opbrengsten naar eigen inzicht gebruiken, bijvoorbeeld voor nieuwe duurzame investeringen. SBPF regiseert de exploitatie maar besteedt de werkzaamheden rondom de exploitatie deels uit aan landelijke en lokale gespecialiseerde bedrijven.

Veiligheid

De gemeente heeft een grote verantwoordelijkheid bij het derden-gebruik van publieke faciliteiten. SBPF neemt een belangrijk deel van deze zorg uit handen door constant te monitoren op hardware (NEN1010) en gebruik (NEN3140).

Partnerships

SBPF werkt met sterke partners, deze zijn zowel landelijk als regionaal. Op deze manier kan de exploitatie administratief maar vooral ook in de praktijk soepel verlopen. SBPF is constant in overleg met de (Rijks)overheid, netbeheerders en energieleveranciers om de beste deals te maken voor gemeenten. Afspraken die wij centraal maken gelden in de regel voor iedereen, zo werken wij aan een betaalbaar schoner en duurzamer leefklimaat.