Stichting Beheer Publieke Faciliteiten

Stichting Beheer Publieke Faciliteiten

Nederland is constant in beweging en gemeenten proberen zo goed mogelijk bij te dragen aan de energietransitie. Vanuit haar publieke rol staat de gemeente voor veel uitdagingen waaronder de energievoorziening in de publieke ruimte. De vraag naar vaste stroompunten stijgt doordat er steeds meer elektrisch vervoer is en omdat men het er over eens is dat dieselaggregaten zoveel mogelijk vermeden dienen te worden. Dit alles ligt in lijn met de het klimaatakkoord en met doelstellingen die gemeenten zich hebben opgelegd om in de toekomst CO² neutraal te kunnen besturen.

Uw uitdaging geeft ons energie

De wensen zijn over het algemeen duidelijk, alleen de weg ernaartoe kent veel uitdagingen:
• een gemeente is in de regel geen stroomleverancier
• meer stroom betekent hogere kosten
• het afrekenen van gebruik aan derden neemt veel administratie en uren in beslag
• het is heel moeilijk te bepalen welke faciliteiten gewenst zijn
Om gemeenten te helpen bij deze vraagstukken is Stichting Beheer Publieke Faciliteiten opgericht (SBPF). Het belangrijkste doel van SBPF is balans te vinden in de vraag en het aanbod van energie, die aangeboden wordt aan derden in de publieke ruimte.

Stroompunten als businesscase

Het beheer van stroompunten is voor gemeenten een complexe taak. Het in stand houden van een goede exploitatie betekent o.a.:
• actieve loketvoering naar gebruikers (markten, evenementen, scheepvaart, auto’s etc.)
• bemeteren van verbruik
• onderhouds- en storingsdienst
• administratie en facturatie
• adviseren van gebruikers over aanwezige faciliteiten en meer
Voor gemeenten is dit complex omdat dit niet te bundelen is onder één afdeling, dit maakt het lastig om een soepele exploitatie op te zetten.

Geen kosten maar opbrengsten

Een ander ‘probleem’ is dat de kosten en eventuele opbrengsten van een exploitatie vaak deel uitmaken van een algemene begroting, aanbestede contracten en opbrengsten die opgaan in de algemene middelen. Dit heeft als resultaat dat de stroomvoorziening in de regel gezien wordt als een kostenpost.

SBPF helpt u toe te werken naar een positive exploitatie! Duurzaam en economisch verantwoord

Energie Transitie

SBPF heeft een leidende positie als het gaat om oplossingen voor electrisch vervoer. Voor tijdelijke en definitieve laadinfrastructuur heeft SBPF de juiste oplossingen waarbij gemeenten volledig ontzorgd worden.

Evenementenstroom

SBPF kan stroompunten technisch aanpassen waardoor gebruikers een stroompunt kunnen activeren met een pasje en/ of app. De techniek maakt het mogelijk om meerdere aanbieders toe te laten waardoor gebruikers de vrijheid hebben een leverancier te kiezen en er geen monopoliepositie ontstaat. Deze dienst ontzorgt de gemeente ook in administratieve processen waardoor:

• meterstanden automatisch doorgegeven worden
• men altijd precies betaalt wat men verbruikt heeft
• er altijd een opbrengst is bij gebruik
• facturatie automatisch geschiedt
• kosten en opbrengsten doorbetaald worden aan degenen die daar recht op hebben

In overleg met gemeenten wordt bepaald welke tarieven gehanteerd mogen worden en welke toegangsrechten per stroompunt toegekend dienen te worden.